Služba obezbeđenja uspešno završila 2019. godinu

Dana 28. decembra 2019. godine u prostorijama Udruženja penzionera MUP R Srbije u ul. Kneza Miloša u Beogradu, stručna služba Udruženja napravilo je mali koktel za  svoje članove – radnike Službe obezbeđenja, povodom završetka poslovne 2019. i dolaska Nove 2020. godine. Prisutne su, u ime Udruženja, pozdravili organizator obezbeđenja Radman Kujović i predsednik Upravnog odbora Vladimir Aleksić. Ceo tekst “Služba obezbeđenja uspešno završila 2019. godinu”

Kupovina stanova u Kragujevcu i Kraljevu pod povoljnijim uslovima

Predsednik Udruženja penzionera MUP R Srbije i predsednik Izvršnog odbora Asocijacije udruženja penzionera unutrašnjih poslova Srbije uputio je dopis svim udruženjima penzionisanih  radnika organa unutrašnjih poslova kojim se zaintetersovani obaveštavaju o javnom pozivu koji se odnosi na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima, na lokacijama Kragujevac i Kraljevo. Ceo tekst “Kupovina stanova u Kragujevcu i Kraljevu pod povoljnijim uslovima”

Kupovina stanova u Vranju i Nišu pod povoljnijim uslovima

Inicijativa Udruženja penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije je prihvaćena i Zakonom o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike bezbednosti („Sl. Glasnik“ R. S. broj 41/18), predviđeno je da, u kupovini stana pod povoljnijim uslovima, mogu učestvovati i lica, koja su ostvarila penziju u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. Ceo tekst “Kupovina stanova u Vranju i Nišu pod povoljnijim uslovima”

Inicijativa za izmene i dopune Zakona o oružju i municiji

Predsednik Asocijacije udruženja penzionera unutrašnjih poslova Srbije prof. dr Andreja Savić i predsednik Udruženja vojnih penzionera Srbije, general-potpukovnik u penziji Ljubomir Draganjac, podneli su zajednički predlog ministru unutrašnjih poslova za izmenu čl. 50 Zakona o oružju i municiji. Ceo tekst “Inicijativa za izmene i dopune Zakona o oružju i municiji”

Veterani MUP-a posetili Kraljevski i Beli dvor u Beogradu

U okviru redovnih programskih aktivnosti za 2018. godinu Udruženje penzionera MUP R Srbije je dana 30.10.2018. godine za svoje najstarije članove (preko 85 godina života) iz Beograda organizovalo obilazak Kraljevskog i Belog dvora u Beogradu. Ceo tekst “Veterani MUP-a posetili Kraljevski i Beli dvor u Beogradu”