Informator

Informator Udruženja penzionera MUP R Srbije je interno glasilo Udruženja kojim se članovi periodično obaveštava o aktivnostima Udruženja.

Informator br. 19 donosi:

  • Izvode izveštaja sa pete, šeste sedme, osme i devete sednice UO koje su održane u periodu  25. maj 2017-  21. februar 2018. godine,
  • Izveštaj sa Druge redovne sednice Skupštine Udruženja koja je održana  21. februara 2018. godine koji, između ostalog, obuhvata Izveštaj o radu u prethodnoj godini, Izveštaj o finansijskom poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora za 2017. godinu kao i Predlog finansijskog plana i Plana rada za 2018. godinu
  • Izveštaj sa svečane akademije povodom 30 godina postojanja Udruženja

Informator br. 20, 2019. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 19, 2018. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 18, 2017. godina – preuzmi OVDE

Informator br.17, 2016. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 16, 2015. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 15,  2014. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 14,  2013. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 13,  2012. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 12,  2011. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 11,  2010. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 10,  2009. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 09,  2008. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 08,  2008. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 07,  2007. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 06,  2007. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 05,  2006. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 04,  2006. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 03,  2005. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 02,  2005. godina – preuzmi OVDE

Informator br. 01,  2004. godina – preuzmi OVDE