Lična karta

Udruženje penzionera MUP Republike Srbije je osnovano 24. novembra 1987. godine kao dobrovoljna, nedobitna, nestranačka i socijalno-humanitarna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja u cilju ostvarivanja ličnih i zajedničkih interesa svojih članova, na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Udruženje je registrovano kod Agencije za privredne registre kao organizacija na bazi učlanjenja – šifra delatnosti 9499:

  • okupljanje i učlanjivanje penzionera Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije radi ostvarivanja i zaštite njihovih zajedničkih ciljeva i interesa; Udruženje u ovom trenutku ima 1309 aktivnih članova
  • stvaranje uslova za davanje socijalno – humanitarne pomoći materijalno i egzistencijalno ugroženim članovima Udruženja kao što su: novčana pomoć, pomoć u namirnicama, nabavka lekova, banjsko – klimatsko lečenje i dr.
  • briga o starim, bolesnim, usamljenim i nedovoljno zbrinutim članovima
  • organizovanje i stvaranje uslova za druženje članova Udruženja, rekreaciju, sportske i kulturno – zabavne aktivnosti, koje se ostvaruju kroz susrete žena članica Udruženja povodom Osmog marta, susrete najstarijih članova, susrete sa članovima drugih udruženja članica Asocijacije, organizaciju izleta i dr.

Privredna delatnost Udruženja je Delatnost privatnog obezbeđenja – šifra delatnosti 8010. Udruženje poseduje važeću licencu za obavljanje te delatnosti, kao i veliki broj licenciranih izvršilaca – penzionisanih radnika unutrašnjih poslova. Upisano je u Registar ponuđača kod Agencije za privredne registre. Korisnici naših usluga su škole, fakulteti, banke, bolnice i drugi.

Zakonski zastupnici:

VLADIMIR ALEKSIĆ, predsednik Upravnog odbora

Tel. 011/36 13 829;    Mob. 063/22 54 12

RADMAN KUJOVIĆ, organizator poslova obezbeđenja

Tel. 011/36 13 829;    Mob. 063/31 00 81

Osoba za kontakt:

MILETA BALTIĆ, sekretar

Tel. 011/36 13 829;    Mob. 064/30 09 998