Organi upravljanja

Upravni odbor Udruženja penzionera MUP R Srbije u aktualnom sastavu čine:

Vladimir Aleksić, predsednik

Dobrivoje Ilić, predsednik Komisije za socijalno-humanitarna pitanja

Ljubomir Aleksić, predsednik Komisije za organizaciona i kadrovska pitanja

Bojana Cvetković, predsednik Komisije za rekreaciju, izlete, odmor i kulturno-zabavni život

Slobodan Čabrilo

Nikola Filipović

Bogoljub Lazić

Goran Lončar

Radovan Matijašević

 

Nadzorni odbor:

Dušan Repac, predsednik

Nikola Simić

Vesna Dimitrijević

Vidra Kovani

Žarko Dedić