Контакт

Канцеларија

Кнеза Милоша 86
Београд
Секретар: Милета Балтић
Телефон: 011-36 13 829
Факс: 011-36 13 829
Имејл: mup.penzioneri@mup.gov.rs
Радно време: понедељак - петак 09:00-15:00

Подаци о рачунима код банака

Комерцијална банка    205-17872-16
Banca Intesa         160-923960-68

Подаци из АПР-а

Порески идентификациони број (ПИБ)     100223932
Матични број           07452136