Учлани се

За учлањење у Удружење пензионера МУП Р Србије потребно је:

  • Решење МУП-а о престанку радног односа ради одласка у пензију
  • Лична карта
  • 400, 00 РСД чланарине за текућу годину

За учлањење у Фонд солидарнисти потребно је:

  • 600, 00 РСД чланарине за текућу годину + 20, 00 РСД уписнине

За чланску карту Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије потребно је:

  • Фотографија у боји величине 28Х35 mm
  • 100, 00 РСД за образац чланске карте