Учлани се

За учлањење у Удружење пензионера МУП Р Србије потребно је:

  • Решење МУП-а о престанку радног односа ради одласка у пензију
  • Лична карта
  • 1000, 00 РСД чланарине за текућу годину

За учлањење у Фонд солидарности потребно је:

  • 1000, 00 РСД чланарине за текућу годину

За чланску карту Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије потребно је:

  • Фотографија у боји величине 28Х35 mm
  • 200, 00 РСД за образац чланске карте

Годишњу чланарину можете уплатити и електронским путем, као и уплатницом на шалтерима банака и других пружалаца платних услуга на текуће рачуне Удружења и Фонда солидарности, према примерима које прилажемо: