Информатор

Информатор Удружења пензионера МУП Р Србије је интерно гласило Удружења којим се чланови периодично обавештава о активностима Удружења.

Информатор бр. 19 доноси:

  • Изводе извештаја са пете, шесте седме, осме и девете седнице УО које су одржане у периоду  25. мај 2017-  21. фебруар 2018. године,
  • Извештај са Друге редовне седнице Скупштине Удружења која је одржана  21. фебруара 2018. године који, између осталог, обухвата Извештај о раду у претходној години, Извештај о финансијском пословању и Извештај Надзорног одбора за 2017. годину као и Предлог финансијског плана и Плана рада за 2018. годину
  • Извештај са свечане академије поводом 30 година постојања Удружења

Информатор бр. 20, 2019. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 19, 2018. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 18, 2017. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр.17, 2016. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 16, 2015. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 15,  2014. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 14,  2013. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 13,  2012. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 12,  2011. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 11,  2010. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 10,  2009. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 09,  2008. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 08,  2008. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 07,  2007. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 06,  2007. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 05,  2006. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 04,  2006. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 03,  2005. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 02,  2005. година – преузми ОВДЕ

Информатор бр. 01,  2004. година – преузми ОВДЕ