Органи управљања

Управни одбор Удружења пензионера МУП Р Србије у актуалном саставу чине:

Владимир Алексић, председник

Добривоје Илић, председник Комисије за социјално-хуманитарна питања

Љубомир Алексић, председник Комисије за организациона и кадровска питања

Бојана Цветковић, председник Комисије за рекреацију, излете, одмор и културно-забавни живот

Слободан Чабрило

Никола Филиповић

Богољуб Лазић

Горан Лончар

Радован Матијашевић

 

Надзорни одбор:

Душан Репац, председник

Никола Симић

Весна Димитријевић

Видра Ковани

Жарко Дедић