Органи управљања

УПРАВНИ ОДБОР:

 1. ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ, председник
 2. ЉУБОМИР АЛЕКСИЋ, члан Управног одбора и председник Комисије за организациона и кадровска питања
 3. РАДМАН КУЈОВИЋ, члан Управног одбора и Организатор послова обезбеђења
 4. НИКОЛА ФИЛИПОВИЋ, члан Управног одбора
 5. РУЖИЦА БАЈЧЕТИЋ, члан Управног одбора
 6. ГОРАН ЛОНЧАР, члан Управног одбора
 7. СЛОБОДАН ЧАБРИЛО, члан Управног одбора
 8. БОЈАНА ЦВЕТКОВИЋ, члан Управног одбора и председник Комисије за рекреацију, излете, одмор и културно-забавни живот
 9. Изабрани члан преминуо (није коптиран нови члан)

 

НАДЗОРНИ ОДБОР:

 1. ЖАРКО ДЕДИЋ, председник Надзорног одбора,
 2. ВИДРА КОВАНИ, члан Надзорног одбора,
 3. ИГЊАТИЈЕ ЈЕЛИСАВАЦ, члан Надзорног одбора,
 4. БОБАН СТЕВАНОВИЋ, члан Надзорног одбора (поднео оставку, још није изабран нови члан)
 5. ВЛАДИМИР КОШУТИЋ, члан Надзорног одбора

 

СЕКРЕТАР УПРАВНОГ ОДБОРА:

 1. МИЛЕТА БАЛТИЋ, секретар и председник Комисије за социјално-хуманитарна питања