Лична карта

Удружење пензионера МУП Републике Србије је основано 24. новембра 1987. године као добровољна, недобитна, нестраначка и социјално-хуманитарна организација заснована на слободи удруживања у циљу остваривања личних и заједничких интереса својих чланова, на начелима узајамности и солидарности.

Удружење је регистровано код Агенције за привредне регистре као организација на бази учлањења – шифра делатности 9499:

  • окупљање и учлањивање пензионера Министарства унутрашњих послова Републике Србије ради остваривања и заштите њихових заједничких циљева и интереса; Удружење у овом тренутку има 1309 активних чланова
  • стварање услова за давање социјално – хуманитарне помоћи материјално и егзистенцијално угроженим члановима Удружења као што су: новчана помоћ, помоћ у намирницама, набавка лекова, бањско – климатско лечење и др.
  • брига о старим, болесним, усамљеним и недовољно збринутим члановима
  • организовање и стварање услова за дружење чланова Удружења, рекреацију, спортске и културно – забавне активности, које се остварују кроз сусрете жена чланица Удружења поводом Осмог марта, сусрете најстаријих чланова, сусрете са члановима других удружења чланица Асоцијације, организацију излета и др.

Привредна делатност Удружења je Делатност приватног обезбеђења – шифра делатности 8010. Удружење поседује важећу лиценцу за обављање те делатности, као и велики број лиценцираних извршилаца – пензионисаних радника унутрашњих послова. Уписано је у Регистар понуђача код Агенције за привредне регистре. Корисници наших услуга су школе, факултети, банке, болнице и други.

Законски заступници:

ВЛАДИМИР АЛЕКСИЋ, председник Управног одбора

Тел. 011/36 13 829;    Моб. 063/22 54 12

РАДМАН КУЈОВИЋ, организатор послова обезбеђења

Тел. 011/36 13 829;    Моб. 063/31 00 81

Особа за контакт:

МИЛЕТА БАЛТИЋ, секретар

Тел. 011/36 13 829;    Моб. 064/30 09 998