ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА 2020

Због епидемиолошке ситуације, изазване појавом корона вирусом „COVID – 19“, прописима органа Републике Србије и препорукама Кризног штаба, између осталих превентивних мера заштите, истакнута је мера забране одржавања масовних скупова – састанака, односно организованог окупљања у затвореном простору.
Напомињемо, Изборна скупштина овог Удружења одржана је 14. децембра 2016. године, на којој су изабрани органи – радна тела (Представничка Скупштина, Управни и Надзорни одбор), којима мандат, по одредбама Статута, истиче 14.12.2020. године. Цео текст “ИЗБОРНА СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА 2020”