Информатор Удружења бр. 19

Информатор Удружења пензионера МУП Р Србије је интерно гласило Удружења којим се чланови периодично обавештава о активностима Удружења.

Информатор бр. 19 доноси:

Цео текст “Информатор Удружења бр. 19”