Информатор Удружења бр. 19

Информатор Удружења пензионера МУП Р Србије је интерно гласило Удружења којим се чланови периодично обавештава о активностима Удружења.

Информатор бр. 19 доноси:

  • Изводе извештаја са пете, шесте седме, осме и девете седнице УО које су одржане у периоду  25. мај 2017-  21. фебруар 2018. године,
  • Извештај са Друге редовне седнице Скупштине Удружења која је одржана  21. фебруара 2018. године који, између осталог, обухвата Извештај о раду у претходној години, Извештај о финансијском пословању и Извештај Надзорног одбора за 2017. годину као и Предлог финансијског плана и Плана рада за 2018. годину
  • Извештај са свечане академије поводом 30 година постојања Удружења

Информатор можете погледати ОВДЕ.