Куповина станова у Врању и Нишу под повољнијим условима

Иницијатива Удружења пензионера Министарства унутрашњих послова Републике Србије је прихваћена и Законом о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике безбедности („Сл. Гласник“ Р. С. број 41/18), предвиђено је да, у куповини стана под повољнијим условима, могу учествовати и лица, која су остварила пензију у Министарству унутрашњих послова Републике Србије.

Садашњи јавни позив се односи на, куповину стана под повољнијим условима, на локацијама Ниш и Врање, а према сазнањима, убудуће ће бити и у другим градовима Србије.

Право на куповину стана под повољнијим условима имају сва заинтересована запослена лица на неодређено време у Министарству унутрашњих послова, као и лица која су право на пензију остварила у Министарству унутрашњих послова који немају трајно решену стамбену потребу, као и они
који имају неодговарајући стан у складу са Одлуком о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима бр.01-535/19-14 од 07.03.2019. године

У прилогу вам достављамо на упознавање и коришћење одговарајућа акта, која се односе на испуњеност услова за куповину стана под повољнијим условима.   

Одлука о испуњености услова за куповину стана под повољнијим условима

 

Пријава за куповину стана под повољнијим условима

Јавни позив

Изјава