Пензионери мађарске полиције у посети Шапцу

На позив колега из Шапца, дана 29.11.2022. године, боравила је делегација Удружења пензионера Жупаније Чонград.

Са њима се састала делегација  Асоцијације удружења пензионера унутрашњих послова Србије. У делегацији су били Љубомир Алексић, председник Скупштине, Добросав Јанковић, председник Извршног одбора и Милета Балтић, секретар Асоцијације, као и Иштван Пастор, председник Удружења пензионера из Бечеја.

Циљ састанка је био упознавање и размена искуства двају Удружења, програмским циљевима и задацима, начину организовања и слично.

Договорено је да се припреми Споразум – протокол о међусобној сарадњи и да се овакви састанци, као и састанци на вишим нивоима Удружења, одржавају чешће, ради размене искуства.