Физичко-техничко обезбеђење: Кујовић у “Rudex”-у

Организатор обезбеђења Радман Кујовић обишао је данас у Бољевцу код Зајечара наше чланове који раде као физичко-техничко обезбеђење на једном од најзначајнијих објеката које покривамо – фабрици индустријских експлозива “Eksplozivi Rudex Srbija“.

Запослени су упознали Кујовића са динамиком планираних грађевинских и техничких радова  који ће у великој мери утицати на  њихово будуће ангажовање. Обиласком свих објеката у кругу фабрике установљен је значајни напредак у примени неопходних мера противпожарне и еколошке заштите. Такође је систем видео надзора доведен у задовољавајуће стање у овом тренутку, уз планирану надоградњу, што запосленима представља значајан ослонац у раду. Важно је напоменути да је послодавац непосредно по уградњи најмодернијих техничких система у овим областима спровео преко потребну обуку свих запослених, што је неопходан услов за квалитетан и безбедан рад.

Посебно је наглашен изузетно коректан однос приватног послодавца према радницима обезбеђења, који се огледа у обезбеђивању неопходних услова за квалитетан боравак и рад запослених на овом објекту, као и за долазак и одлазак са посла. Наиме, за раднике ФТО обезбеђене су и опремљене посебне просторије са свим неопходним елементима за квалитетан рад и боравак у дужем временском периоду, укључив и одмор током радног времена. Као куриозитет је истакнут организовани превоз за долазак и одлазак са посла из 30-ак километара удаљеног Зајечара, што је реткост у модерном пословању. Ова чињеница посебно долази до изражаја ако се зна да је фабрика још у изградњи, односно да још увек не “производи” новац којим би се радници плаћали.

Да ли треба посебно наглашавати да се до оваквог статуса код послодавца може доћи једино професионалним односом према преузетим обавезама?