Треба вам посао?

Иако сте у пензији, осећате се још увек способним за рад, желите да промените “пензионерску рутину” или вам је једноставно, потребан посао. Да ли сте знали да је привредна делатност Удружења делатност физичко-техничког обезбеђења?

Због повећаног обима посла Удружење потражује 10 радника за послове физичко-техничког обезбеђења.  Посао се обавља на објектима у Београду. Као што видите, нема старосне и полне дискриминације .

Једини посебан услов који треба да испуните је да сте члан Удружења пензионера МУП Републике Србије. Наравно подразумева се и општи услов да сте здравствено способни за обављање послова приватног обезбеђења.

Поседовање лиценце (са оружјем и без оружја) за почетак није неопходно, али је за ангажовање на дужи период лиценца потребна.

Позив важи и за пензионисане припадника БИА-е и Војске Србије.

У складу са Законом  пензионери  који су радили као ОСЛ нису обавезни да похађају обуку за полагање за лиценцу. Само полагање се обавља у Београду пред комисијом МУП-а. Удружење ће вам омогућити одређене погодности приликом пријаве за полагање испита

За све ближе информације можете се обратити организатору обезбеђења  у Удружењу Радману Кујовићу на телефон број 063/ 310-081.